Публічна ОФЕРТА для інтернет-магазину "Pulsar"


1.Терміни та визначення

1.1. У цій оферті, якщо контекст не потребує іншого, наведені нижче терміни мають наступні значення і є її складовою невід'ємною частиною:

  • Продавець — ФОП «Pulsar LTD» (Юридична адреса: 02000, Київ, вул. Вербова, д. 17А код за ЄДРПОУ 40314889, ІПН 3115202713, тел.: 0671459802 email: support@pulsar.ua).

  • покупець - Будь-яка фізична особа, яка акцептувала публічну оферту на умовах цієї Оферти.

  • Інтернет-магазин — офіційний інтернет-магазин Продавця «Pulsar», розташований за інтернет адресою https://www.pulsar.ua. У рамках цього договору, поняття Інтернет-магазин і Магазин, а так само інтернет адреси https://www.pulsar.ua  і похідні від pulsar.ua є рівносильними і трактуються автентично, по контексту оферти.

  • Товар — об'єкт угоди сторін, перелік найменувань асортименту, представлений в офіційному інтернет-магазині.

  • Правила продажу – Правила продажу товарів в інтернет-магазині «Pulsar» опубліковані в розділі «Сервіс і допомогу» пункт «Правила продажу»

2.Загальні положення

2.1. Справжня публічна Оферта (надалі — Договір) є офіційною пропозицією ФОП «Pulsar LTD» на адресу будь-якої фізичної особи, що володіє дієздатністю і необхідним повноваженням укласти з ФОП «Pulsar LTD» договір купівлі-продажу Товару на умовах, визначених у цій оферті і містить усі істотні умови договору.

2.2. Відносини в галузі захисту прав споживачів регулюються Цивільним кодексом України, Законом «Про захист прав споживачів» та прийнятими відповідно до нього іншими законами та правовими актами України.

3.Реєстрація на сайті

3.1. Оформити Замовлення в Інтернет-магазині можуть тільки зареєстровані Покупці, при цьому Покупець має право зареєструватися на сайті лише 1(один) раз, тобто може мати лише один Особистий кабінет.

3.2. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Покупцем при реєстрації.

3.3. Покупець, який зареєструвався в інтернет-магазині, отримує індивідуальну ідентифікацію шляхом надання логіна і пароля. Індивідуальна ідентифікація Покупця дозволяє уникнути несанкціонованих дій третіх осіб від імені Покупця і відкриває доступ до додаткових сервісів. Передача Покупцем логіна і пароля третім особам заборонена.

3.4.Покупець самостійно несе відповідальність за всі можливі негативні наслідки, в разі передачі логіна і пароля третім особам.

3.5.Скористатися знижкою постійного покупця можна тільки через Особистий кабінет. Для цього необхідно робити замовлення після входу на сайт під своїм логіном. Знижка постійного покупця прив'язана до конкретного Особистого кабінету, тому що розраховується на основі покупок, зроблених через нього. В разі повторної реєстрації на сайті, історія покупок і знижка постійного покупця не переносяться зі старого Особистого кабінету в новий. Статистика замовлень у новому Особистому кабінеті ведеться з нуля. Ви можете користуватися знижкою тільки через той Особистий кабінет, в якому вона сформована.

4. Предмет договору і ціна товару


4.1. Продавець передає, а Покупець приймає і оплачує товари на умовах цього Договору.

4.2. Право власності на Замовлені Товари переходить до Покупця з моменту фактичної передачі Товару Покупцеві і оплати останнім повної вартості Товару. Ризик його випадкової загибелі або пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту фактичної передачі Товару Покупцеві.

4.3. Ціни на Товар визначаються Продавцем в односторонньому безспірному порядку і вказуються на сторінках інтернет-магазину, розташованого за інтернет-адресою: https://www.pulsar.ua/.

4.4. Ціна товару вказується в гривнях України і включає в себе податок на додану вартість.

4.5. Остаточна ціна товару визначається послідовною дією на ціну товару знижок за наступним порядком:

  • Акційна знижка
  • Знижка постійного Покупця

5. Момент укладення договору

5.1. Текст даного Договору є публічною офертою (відповідно до статті 435 та частини 2 статті 437 Цивільного кодексу України).

5.2. Акцептом даної оферти (договору) — оформлення Покупцем замовлення на Товар відповідно до умов цієї оферти.

5.3. Оформлення покупцем замовлення на Товар проводиться шляхом здійснення дій зазначених у розділі "покупцям" пункт "як оформити замовлення"

5.4. Договір, що укладається на підставі акцептування Покупцем цієї оферти є договором приєднання, до якого приєднується Покупець без будь-яких винятків та/або застережень.

5.5. Факт оформлення замовлення Покупцем є беззаперечним фактом прийняття Покупцем умов даного Договору, в тому числі згодою Покупця на розсилку йому Продавцем смс-повідомлень про статус його замовлення і опитувань для поліпшення якості обслуговування Покупців. Покупець, який придбав товар в Інтернет-магазині Продавця (оформив замовлення товару), розглядається як особа, що набула з продавцем відносини на умовах цього Договору.

Права та обов'язки сторін

6.1. Продавець зобов'язується:

6.1.1. З моменту укладення цього Договору забезпечити повною мірою всі зобов'язання перед Покупцем відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства. Продавець залишає за собою право невиконання зобов'язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, зазначених у п. 6 цього Договору.

6.1.2. Обробляти персональні дані Покупця та забезпечувати їх конфіденційність у порядку, встановленому чинним законодавством.

6.1.3. Акцептируя справжню оферту, Покупець висловлює згоду і дозволяє: ФОП «Pulsar LTD» (Юридична адреса: 02000, Київ, вул. Вербова, д. 17А код за ЄДРПОУ 40314889, ІПН 3115202713, тел.: 0671459802 email: support@pulsar.ua), (далі – Оператор) обробляти свої персональні дані, в тому числі прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, біометричні персональні дані, місце роботи і посада, поштова адреса; домашній, робочий, мобільний телефони, адресу електронної пошти, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передачу на території України транскордонну передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних, а також передачу їх контрагентам Оператора з метою подальшої обробки (включаючи збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передачу на території України транскордонну передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних) для проведення досліджень, спрямованих на поліпшення якості послуг, для проведення маркетингових програм, статистичних досліджень, а також для просування послуг на ринку шляхом здійснення прямих контактів із Покупцем за допомогою різних засобів зв'язку, включаючи, але не обмежуючись: поштова розсилка, електронна пошта, телефон, факсимільний зв'язок, мережа Інтернет. Покупець висловлює згоду і дозволяє Оператору і контрагентам Оператора обробляти персональні дані Покупця, з допомогою автоматизованих систем управління базами даних, а також інших програмних засобів, спеціально розроблених за дорученням Оператора. Робота з такими системами здійснюється за визначеним оператором алгоритмом (збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення, використання, блокування, знищення). Використовувані способи обробки (включаючи, але не обмежуючись): автоматична звірка поштових кодів з базою кодів, автоматична перевірка написання назв вулиць\населених пунктів, автоматична перевірка дійсності VIN і державних реєстраційних знаків, уточнення даних з Покупцем шляхом телефонного, поштового зв'язку з Покупцем чи з допомогою контакту через мережу Інтернет, бази сегментація за заданими критеріями. Покупець погоджується з тим, що, якщо це необхідно для реалізації цілей, зазначених у цій оферті, його персональні дані, отримані Оператором, можуть бути передані третім особам, яким Оператор може доручити обробку персональних даних Покупця на підставі договору, укладеного з такими особами, за умови дотримання вимог законодавства України про забезпечення такими третіми особами конфіденційності персональних даних та безпеки персональних даних при їх обробці. При передачі зазначених даних Покупця Оператор попереджає осіб, що одержують персональні дані Покупця, про те, що ці дані є конфіденційними і можуть бути використані лише в цілях, для яких вони повідомлені, та вимагають від цих осіб дотримання цього правила. Покупець має право запросити у Оператора повну інформацію про свої персональні дані, їх обробку та використання, а також вимагати виключення або виправлення / Доповнення невірних або неповних персональних даних, відправивши відповідний письмовий запит на ім'я Оператора на поштову адресу. Дане Покупцем згоду на обробку його персональних даних є безстроковим і може бути відкликана шляхом направлення Покупцем письмової заяви на адресу Оператора на поштову адресу.

6.2. Продавець має право:

6.2.1. Змінювати цей Договір, Ціни на Товар і Тарифи на супутні послуги, способи і терміни оплати і доставки товару в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сторінках інтернет-магазину, розташованого за інтернет-адресою:https://www.pulsar.ua/. Всі зміни вступають в силу негайно після публікації, та вважаються доведеними до відома Покупця з моменту такої публікації.

6.2.2. Здійснювати записи телефонних переговорів з Покупцем. Відповідно до п. 4 ст. 16 закону «Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації» Продавець зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації та/або передачу її особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень; своєчасно виявляти і припиняти такі факти.

6.2.3. Без узгодження з покупцем, передавати свої права і обов'язки по виконанню договору третім особам.

6.2.4. Перед поставкою замовленого клієнтом Товару Продавець має право вимагати від клієнта 100 % передоплати замовленого товару. Продавець має право відмовити Клієнту в доставці товару при відсутності такої оплати.

6.2.5. Продавець має право не проводити доставку товару клієнту кур'єром за адресою вказаною при оформленні клієнтом замовлення і передати Товар в узгодженому з клієнтом фірмовому пункті самовивозу.

6.2.6. Продавець має право провести обмеження одночасно доставляється Клієнту Товару.

6.2.7. Продавець має право встановити покупцеві обмеження на резервування товару (можливість відкласти товар в кошику на добу). Товар видаляється з Резерву в разі самостійного видалення його Покупцем або автоматичним видаленням через закінчення терміну Резерву.

6.2.8. Використовувати технологію "cookies". "Cookies" не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.

6.2.9. Отримувати інформацію про ip - адресу відвідувача Сайту pulsar.ua. Дана інформація не використовується для встановлення особи відвідувача і не підлягає передачі третім особам.

6.2.10. Продавець має право направляти Покупцеві повідомлення рекламно-інформаційного характеру допомогою e-mail та sms-розсилок з інформацією про знижки, акції, нові надходження тощо Частота розсилок визначається Продавцем самостійно, в односторонньому порядку.

6.2.11. Продавець має право в односторонньому порядку скасувати замовлення Покупця в разі порушення Покупцем п. 6.3.3.1. справжньої Оферти.

6.2.12. Продавець має право змінювати умови Акцій, розміщених на сайті інтернет-магазину www.pulsar.ua, в односторонньому порядку без згоди Покупця, шляхом розміщення таких змін на сайті інтернет-магазину www.pulsar.ua .

6.3. Покупець зобов'язується:

6.3.1. До моменту укладення договору ознайомитися зі змістом і умовами договору, цінами на Товар, пропонованими Продавцем в інтернет-магазині.

6.3.2. На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, які однозначно ідентифікують його як покупця, і достатні для доставки Покупцеві оплаченого їм Товару.6.3.3. Оплатити замовлений Товар і його доставку на умовах цього договору.

6.3.3.1. Якщо Покупець при оформленні Замовлення вказує безготівковий спосіб оплати Замовлення(банківською картою або системою електронних платежів), то Покупець зобов'язаний оплатити своє Замовлення протягом 60 хвилин з моменту оформлення Замовлення Покупцем, а не з моменту підтвердження даного Замовлення.

6.3.3.2. Якщо Покупець при оформленні Замовлення вказує безготівковий спосіб оплати Замовлення(банківською картою або системою електронних платежів) і не оплачує замовлення, в добу він може оформити не більше трьох замовлень.

6.3.4. Дотримуватися Правила продажу.

6.4. Покупець має право:

6.4.1. Покупець має право відмовитись від отримання e-mail і sms-розсилок, для цього йому потрібно натиснути на посилання в листі «Ви можете відмовитися від розсилки зі свого Особистого кабінету» або зайти на сторінку «Мої розсилки» в Особистому кабінеті.

7. Доставка товару

7.1. Доставка товару Покупцеві здійснюється в терміни, узгоджені Сторонами при підтвердженні замовлення співробітником продавця і умовах викладених в Правилах продажу. Якщо покупець не отримує замовлення в узгоджений термін, продавець має право анулювати замовлення без додаткового інформування Клієнта. У разі якщо замовлення передплачено кошти повертаються Покупцеві у встановлений законодавством термін.

7.2. При кур'єрській доставці товару Клієнт в реєстрі Доставки ставить свій підпис навпроти тих позицій товару, які клієнт придбав. Дана підпис служить підтвердженням того, що Клієнт не має претензій до комплектації замовлення, до кількості та зовнішнього вигляду Товару.

7.3. Після отримання Замовлення претензії до кількості, комплектності та виду товару не приймаються.

7.4. Кур'єрська доставка може бути здійснена за вказаною в Особистому кабінеті адресою.

8. Відгук оферти

8.1. Відгук оферти (Договору) може бути здійснено Продавцем у будь-який час, але це не є підставою для відмови від зобов'язань Продавця за вже укладеними договорами. Продавець зобов'язується розмістити повідомлення про відкликання оферти, в своєму інтернет-магазині, із зазначенням точного часу відкликання оферти, не менш ніж за 12 годин до факту настання події відкликання (припинення) дії Оферти.

9. Форс-мажор

9.1. Будь-яка зі Сторін звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання було викликане обставинами непереборної сили, що виникли після підписання цього Договору. «Обставини Непереборної Сили» означають надзвичайні події або обставини, які така Сторона не могла передбачити або запобігти доступними їй засобами. Такі надзвичайні події або обставини включають в себе, зокрема: страйки, повені, пожежі, землетруси та інші стихійні лиха, війни, військові дії, дії російських чи іноземних державних органів, а також будь-які інші обставини, що виходять за межі розумного контролю будь-якої з Сторін. Зміни чинного законодавства або нормативних актів, які прямо або побічно впливають на яку-небудь із Сторін, не розглядаються як Обставини непереборної сили, однак, у разі внесення таких змін, які не дозволяють будь-якої із Сторін виконати які-небудь з її зобов'язань за цим Договором, Сторони зобов'язані негайно прийняти рішення щодо порядку роботи з усунення цієї проблеми з тим, щоб забезпечити Сторонам продовження виконання цього Договору.

10. Відповідальність сторін

10.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України.

10.2. Вся текстова інформація і графічні зображення, розміщені в інтернет-магазині мають законного правовласника, незаконне використання зазначеної інформації та зображень переслідується згідно з чинним законодавством України.

11. Інші умови

11.2. Усі спори, пов'язані з невиконанням чи неналежним виконанням своїх зобов'язань за цим договором, сторони будуть намагатися вирішити в ході переговорів.

11.3. У разі не досягнення згоди в ході переговорів, спори будуть вирішуватися в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.